Preskočiť na hlavný obsah.

Zásady ochrany osobných údajov

Vytlačiť všetky časti

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Posledná aktualizácia: 8. február 2021Hotels.com, súčasť spoločnosti Expedia Group (ďalej označované ako „my“ alebo „nás“), si vás cení ako nášho zákazníka a uvedomuje si, že ochrana osobných údajov je pre vás dôležitá. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, akým spôsobom zhromažďujeme, používame a zverejňujeme údaje, keď používate našu platformu a súvisiace služby, a dozviete sa v ňom, ako sa s nami môžete skontaktovať.

Zhrnutie vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto je zhrnutie nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Ak si chcete prečítať celé znenie vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kliknite sem alebo sa posuňte nadol.

1. Na čo sa vzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je opísať:

 • Akým spôsobom a aký typ osobných údajov zhromažďujeme a používame
 • Kedy a komu poskytujeme vaše osobné údaje
 • Aké možnosti máte na výber v súvislosti s tým, akým spôsobom zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje

2. Aké osobné údaje zhromažďujeme a používame a akým spôsobom ich zhromažďujeme?

Osobné údaje zhromažďujeme v týchto prípadoch:

 • Údaje nám poskytnete sami
 • Zhromažďujú sa automaticky
 • Dostávame ich od iných strán

Keď si na jednej z našich stránok vytvoríte účet, zaregistrujete sa na prijímanie ponúk alebo informácií alebo prostredníctvom našej platformy zadáte rezerváciu, poskytujete nám svoje osobné údaje. Informácie tiež s vaším súhlasom, keď je to vhodné, zhromažďujeme prostredníctvom automatizovanej technológie, ako sú napríklad súbory „cookie“ umiestnené vo vašom prehliadači, keď navštívite naše stránky alebo si prevezmete a používate naše aplikácie. Informácie tiež dostávame od partnerských spoločností v rámci spoločnosti Expedia Group, ako aj od obchodných partnerov a ďalších tretích strán, ktoré nám pomáhajú zlepšovať našu platformu a súvisiace nástroje a služby, aktualizovať a uchovávať presné záznamy, odhaľovať a vyšetrovať prípadné podvody a efektívnejšie propagovať naše služby na trhu.

3. Akým spôsobom sa zdieľajú vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa môžu zdieľať s cieľom pomôcť vám rezervovať si pobyt alebo dovolenku, poskytnúť vám pomoc s cestou alebo dovolenkovým pobytom, komunikovať s vami (vrátane toho, keď odosielame informácie o produktoch a službách, alebo vám umožňujeme komunikovať s poskytovateľmi cestovných služieb alebo majiteľmi ubytovacích zariadení) a dodržiavať zákon. Detaily o tom, akým spôsobom zdieľame osobné údaje, nájdete v celom znení vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

4. Aké máte práva a možnosti?

Svoje práva na ochranu údajov si môžete uplatňovať rôznymi spôsobmi. Napríklad kliknutím na prepojenie „zrušiť odber“ v e-mailoch, prípadne vo svojom účte či skontaktovaním sa s oddelením služieb zákazníkom sa môžete odhlásiť z odberu marketingových materiálov. Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje ďalšie informácie o možnostiach a právach na ochranu údajov, ktoré máte k dispozícii.

5. Kontaktné údaje

Ďalšie informácie o postupoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov nájdete v celom znení vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Skontaktovať sa s nami tiež môžete tak, ako je opísané nižšie v časti Kontakt, a môžete nám položiť otázky o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje, prípadne môžete posielať žiadosti súvisiace s vašimi osobnými údajmi.

Ďalšie informácie o správcovi údajov alebo zástupcovi EÚ pre spracúvané osobné údaje kliknite sem.

 

*****************************

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

Mobilné aplikácie

Používanie osobných údajov

Zdieľanie osobných údajov

Vaše práva a možnosti

Medzinárodný prenos údajov a štít na ochranu osobných údajov

Zabezpečenie

Uchovávanie záznamov

Kontakt

Aktualizácie vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

Keď používate našu platformu, aplikácie alebo súvisiace nástroje alebo služby, podľa potreby od vás môžeme zhromažďovať nasledujúce typy osobných údajov:

 • Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a číslo domov, adresa zamestnania a fakturačná adresa
 • Štátom vydaná identifikácia potrebná pri rezervácii alebo na overenie identity, napríklad cestovný pas, vodičský preukaz a štátne čísla kompenzácie, a v prípade majiteľov dovolenkových ubytovacích zariadení daňové identifikačné číslo
 • Platobné informácie, napríklad číslo platobnej karty, dátum uplynutia platnosti a fakturačná adresa
 • Preferencie a žiadosti týkajúce sa cesty, napríklad obľúbené typy destinácií a ubytovania a špeciálne potreby zamerané na stravu a bezbariérový prístup, ak sú k dispozícii
 • Informácie o vernostnom programe a členstve
 • Dátum narodenia a pohlavie
 • Geolokácia
 • Obrázky, videá a ďalšie nahrávky
 • ID účtu v sociálnych sieťach a ďalšie verejne dostupné informácie
 • Komunikácia s nami (napríklad nahrávky hovorov so zástupcami oddelenia služieb zákazníkom na zaručenie kvality a školiace účely)
 • Uskutočnené vyhľadávania, transakcie a ďalšie interakcie s vami v našich online službách a aplikáciách
 • Ďalšia komunikácia medzi partnermi a cestujúcimi zrealizovaná prostredníctvom našej platformy a chaty v rámci skupiny a nástrojoch na spoluprácu cestujúcich
 • Vyhľadávania a transakcie uskutočnené prostredníctvom platformy
 • Údaje, ktoré poskytnete o iných osobách, napríklad o svojich spolucestujúcich alebo iných osobách, za ktoré zadávate rezerváciu
 • Informácie, ktoré od vás dostaneme od ďalších spoločností v rámci skupiny Expedia Group a tretích strán, ako sú naši obchodní partneri, partnerské spoločnosti a autorizovaní poskytovatelia služieb, pričom tieto informácie môžu zahŕňať aktualizované kontaktné údaje, demografické informácie, informácie o záujmoch a histórii nákupov, ktoré môžeme pridávať na váš účet alebo profil a používať ich na účely prieskumu a analýzy trhu

Keď si nainštalujete ľubovoľnú z našich aplikácií alebo používate našu platformu, z vášho zariadenia automaticky zhromažďujeme nasledujúce typy informácií:

 • Adresa IP
 • Typ zariadenia
 • Jedinečné identifikačné čísla zariadenia
 • Typ internetového prehliadača (napríklad Firefox, Safari, Chrome a Internet Explorer)
 • Poskytovateľ internetových služieb
 • Operačný systém
 • Mobilný operátor
 • Informácie o spôsobe, akým vaše zariadenie komunikovalo s našimi online službami vrátane otvorených stránok, prepojení, na ktoré ste klikli, pozretých ciest a použitých funkcií spolu s príslušnými dátumami a časmi
 • Detaily ľubovoľnej odkazujúcej webovej lokality alebo naposledy zobrazených stránok, ako aj všeobecné informácie o geografickej lokalite (napríklad na úrovni krajiny alebo mesta)

Naše vyhlásenie o súboroch „cookie“ podrobnejšie vysvetľuje, ako používame súbory „cookie“ a podobné sledovacie technológie.

Mobilné aplikácie

Keď si prevezmete a používate ľubovoľnú z našich mobilných aplikácií, zhromažďujeme z vášho zariadenia určité technické údaje, aby sme zaručili správne fungovanie aplikácie a na ďalšie účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ide napríklad o tieto technické údaje:

 • Informácie o pripojení zariadenia a telefónu, napríklad informácie o mobilnom operátorovi, type siete, sieťovom operátorovi, operátorovi účastníckej identifikačnej karty (karty SIM) a krajine karty SIM
 • Operačný systém a verzia
 • Model zariadenia
 • Informácie o výkone a využití údajov
 • Údaje o používaní, napríklad dátumy a časy prístupu aplikácie k našim serverom, funkcie a prepojenia, na ktoré ste v aplikácii klikli, vyhľadávania, transakcie a údaje a súbory prevzaté do aplikácie
 • Vybraté alebo aktivované nastavenia zariadenia, napríklad sieť Wi-Fi, systém GPS a Bluetooth (môžu sa používať pre lokalizačné služby; ako je vysvetlené nižšie, vzťahuje sa na ne vaše oprávnenie)
 • Nastavenia mobilného zariadenia
 • Ďalšie technické informácie, napríklad názov, typ a verzia aplikácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby

Oprávnenia pre lokalizačné služby:

V závislosti od nastavení zariadenia, oprávnení a vašej voľby zapojiť sa do určitých programov môžeme zhromažďovať informácie o lokalite vášho zariadenia, a to pomocou signálov zo systému GPS, vysielačov pre mobilné telefóny, signálov zo siete Wi-Fi, Bluetooth alebo iných technológií. Tieto informácie budeme zhromažďovať, ak sa prihlásite prostredníctvom aplikácie alebo iného programu (buď pri prvom prihlásení, alebo neskôr) a povolíte určité lokalizačné služby dostupné v aplikácii (napríklad vyhľadávanie ubytovania vo vašej blízkosti). Ak chcete zakázať lokalizačné funkcie aplikácie, môžete sa odhlásiť alebo zmeniť nastavenia mobilného zariadenia.

Používanie osobných údajov

Vaše osobné údaje používame na rôzne účely opísané nižšie, ktoré závisia od navštívenej stránky alebo použitej aplikácie.

Používanie online stránok, aplikácií a služieb:

 • Rezervácia požadovanej cesty alebo povolenie rezervácie v dovolenkovom ubytovacom zariadení
 • Poskytovanie služieb týkajúcich sa rezervácie alebo účtu
 • Vytváranie, správa a aktualizácie používateľských účtov na našej platforme a vaše overovanie ako používateľa
 • Uchovávanie vašej histórie vyhľadávania a ciest, preferencií ubytovania a ciest a podobné informácie o vašom používaní platformy a služieb spoločnosti Expedia Group a ďalšie informácie, ako je opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov
 • Povolenie a zabezpečovanie prijímania a spracúvania platieb, kupónov a ďalších transakcií
 • Poskytovanie vernostných programov a programov odmien
 • Zhromažďovanie a povoľovanie recenzií týkajúcich sa rezervácií
 • Pomoc s rýchlejším a jednoduchším používaním našich služieb prostredníctvom funkcií, ako je možnosť prihlásiť sa pomocou účtu do online služieb a na stránky niektorých spoločností v rámci skupiny Expedia Group

Komunikácia a marketing:

 • Odpovedanie na vaše otázky, žiadosti o informácie a voľby spracovania informácií
 • Povolenie komunikácie medzi vami a poskytovateľmi služieb v oblasti cestovného ruchu, ako sú hotely a majitelia dovolenkových ubytovacích zariadení
 • Kontaktovanie sa s vami (napríklad prostredníctvom textovej správy, e-mailu, telefonátov domov, pošty, oznámení typu Push alebo správ na iných komunikačných platformách) s cieľom poskytovať informácie, ako sú napríklad potvrdenia a aktualizácie rezervácií ciest, na marketingové alebo iné účely, ako je opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov
 • Propagovanie našich produktov a služieb na trhu, optimalizácia marketingu tak, aby bol pre vás relevantnejší, a meranie a analýza účinnosti nášho marketingu a zľavových akcií
 • Poskytovanie zľavových akcií, ako sú napríklad súťaže, stávky a podobné prémie

Ďalšie obchodné účely a dodržiavanie predpisov

 • Organizovanie prieskumov, prieskumov trhu a analýzy údajov
 • Zachovávanie, zlepšovanie, skúmanie a meranie účinnosti našich stránok, aplikácií, aktivít, nástrojov a služieb
 • Monitorovanie alebo zaznamenávanie hovorov, chatov a ďalšej komunikácie s naším tímom pracovníkov oddelenia služieb zákazníkom a ďalšími zástupcami, ako aj komunikácia na platforme medzi partnermi a cestujúcimi na účely kontroly kvality, školení, riešení sporov a na ďalšie účely opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov
 • Vytváranie súhrnných, inak anonymizovaných či spracovaných údajov tak, aby na ich základe nebolo možné identifikovať používateľov, ktoré môžeme používať a zverejňovať bez obmedzenia, ak je to povolené
 • Zaisťovanie zabezpečenia, overovanie identity našich zákazníkov, predchádzanie podvodom a neoprávneným aktivitám a ich vyšetrovanie, ochrana pred sťažnosťami a inými záväzkami a správa ďalších rizík
 • Dodržiavanie platných zákonov, ochrana našich práv a záujmov a tiež práv a záujmov našich používateľov, naša obrana a reakcie určené orgánom činným v trestnom konaní alebo iným súdnym úradom a odpovede na žiadosti, ktoré sú súčasťou súdneho procesu
 • Dodržiavanie platných zákonov o zabezpečení, boji proti terorizmu alebo úplatkom, daňových a imigračných zákonov a ďalších zákonov a požiadaviek týkajúcich sa náležitej starostlivosti
 • Vykonávanie našich obchodných činností na zákonné obchodné účely a v súlade so zákonom

Zákonné dôvody spracovania údajov:

Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať len v prípadoch, (i) ak sú osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej s vami (napríklad správa vašej rezervácie, spracúvanie platieb alebo vytvorenie účtu na vašu žiadosť), (ii) ak je spracovanie v našom oprávnenom záujme a neobmedzuje vaše práva (ako je vysvetlené nižšie) alebo (iii) ak máme na spracovanie váš súhlas (napríklad na odoslanie marketingovej komunikácie, čo vyžaduje váš súhlas). V niektorých prípadoch budeme mať zákonnú povinnosť zhromažďovať vaše osobné údaje, napríklad keď je potrebné použiť vašu históriu transakcií na plnenie našich finančných a daňových záväzkov vyplývajúcich zo zákona.

Ak vás požiadame o poskytnutie osobných údajov s cieľom splniť zákonnú povinnosť alebo s vami uzatvoriť zmluvu, v príslušný čas vás o tom budeme informovať a uvedieme, či je poskytnutie vašich osobných údajov povinné (prípadne vás budeme informovať aj o možných dôsledkoch neposkytnutia osobných údajov).

Určité krajiny a regióny nám umožňujú spracúvať osobné údaje na základe oprávneného záujmu. Ak vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame na základe nášho oprávneného záujmu (alebo oprávneného záujmu ľubovoľnej tretej strany), týmto záujmom bude zvyčajne prevádzka alebo zlepšovanie našej platformy a komunikovanie s vami v miere nevyhnutnej na poskytovanie služieb, na účely overenia zabezpečenia pri kontaktovaní sa s nami, na odpovedanie na vaše otázky, marketingové činnosti alebo na účely detekcie či prevencie potenciálnych nezákonných aktivít.

V niektorých prípadoch môžeme používať automatizované rozhodovanie, napríklad pri hodnotení podvodných transakcií alebo podozrivej aktivite na našej stránke. V rámci tohto procesu sa môžu prijímať automatizované rozhodnutia o tom, že sa do systému zadajú vaše osobné údaje a rozhodnutie sa vypočíta prostredníctvom automatizovaných procesov. Ak predstavujete riziko podvodu, môže to ovplyvniť vašu možnosť rezervovať si pobyt na našej stránke. V súvislosti s automatizovaným prijímaním rozhodnutí môžete mať určité práva vrátane možnosti požiadať o manuálne prijatie rozhodnutia alebo spochybniť rozhodnutie prijaté výlučne na základe automatizovaného procesu. Ak chcete získať ďalšie informácie o svojich právach na ochranu údajov, pozrite si nižšie uvedenú časť Vaše práva a možnosti.

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje zdieľame tak, ako je opísané nižšie a v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a ako to povoľuje platný zákon.

 • Spoločnosti zo skupiny Expedia Group. Vaše osobné údaje zdieľame medzi spoločnosťami zo skupiny Expedia Group uvedenými v zozname na adrese expediagroup.com. Spoločnosti zo skupiny Expedia Group zdieľajú, používajú vaše osobné údaje a získavajú k nim prístup tak, ako je opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Poskytovatelia služieb ako tretie strany. Osobné údaje zdieľame s tretími stranami v súvislosti s poskytovaním služieb vám a na účely vykonávania našich obchodných činností (napríklad na účely spracovania kreditných kariet, poskytovanie služieb zákazníkom, obchodnej analýzy, predchádzania podvodom, poskytovania služieb zameraných na dodržiavanie predpisov a prinášania reklám prispôsobených vašim záujmom). Títo poskytovatelia služieb ako tretie strany musia chrániť osobné údaje, ktoré s nimi zdieľame, a nesmú používať žiadne iné osobné údaje, ktoré priamo identifikujú používateľov, len tie, ktoré im umožňujú poskytovať zmluvne dohodnuté služby. Nesmú používať zdieľané osobné údaje na účely vlastného priameho marketingu (ak ste na to tretej strane nedali osobitný súhlas na základe podmienok tretej strany).
 • Poskytovatelia služieb v oblasti cestovného ruchu. Osobné údaje zdieľame s poskytovateľmi služieb v oblasti cestovného ruchu, ako sú hotely, letecké spoločnosti, spoločnosti prenajímajúce vozidlá, poisťovne, majitelia a manažéri dovolenkových ubytovacích zariadení a, keď je to možné, poskytovatelia aktivít a železničné či plavebné spoločnosti, ktoré realizujú vašu rezerváciu. Upozorňujeme, že poskytovatelia služieb v oblasti cestovného ruchu sa s vami môžu skontaktovať s cieľom získať ďalšie informácie, ak sú potrebné na realizáciu rezervácie alebo iné poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu alebo súvisiacich služieb.
 • Obchodní partneri a ponuky. Ak propagujeme program alebo ponuku služby alebo produktu spolu s obchodným partnerom ako treťou stranou, vaše údaje budeme s týmto partnerom zdieľať preto, aby sme mu pomohli s marketingom alebo poskytovaním súvisiaceho produktu alebo služby. Vo väčšine takýchto prípadov bude program alebo ponuka zahŕňať názov obchodného partnera ako tretej strany, a to buď len jeho názvu, alebo aj s naším obchodným názvom, prípadne budete presmerovaní na webovú stránku daného podniku s príslušným oznámením. Príkladom takého obchodného partnerstva je vernostný program tretej strany, za ktorý by ste mohli dostať body v prípade dokončenia rezervácie na našej platforme.
 • Ďalšie tretie strany. Keď použijete určité funkcie, napríklad tlačidlo Páči sa mi to v službe Facebook alebo funkciu jediného prihlásenia, ktorá umožňuje prihlásenie sa pomocou prihlasovacích údajov zo sociálnych sietí aj v našich online službách, budete zdieľať informácie s treťou stranou, akou je napríklad spoločnosť prevádzkujúca sociálnu sieť, a rovnako budete zdieľať informácie o tom, že ste navštívili našu stránku alebo ste s nami komunikovali. V Európskom hospodárskom priestore (EHP), Švajčiarku a Spojenom kráľovstve nebudeme na našich webových stránkach využívať tlačidlá zdieľania cez sociálne siete ani jediného prihlásenia s výnimkou, že a ak vyjadríte súhlas s tým, že budeme používať súbory „cookie“ a podobné technológie. Ďalšie informácie nájdete v našom vyhlásení o súboroch „cookie“Poskytovateľ ako tretia strana môže tieto informácie kombinovať s ďalšími vašimi údajmi. Na zdieľané osobné údaje sa budú vzťahovať zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa ako tretej strany (vrátane akýchkoľvek osobných údajov, ku ktorým môžeme získať prístup prostredníctvom poskytovateľa ako tretej strany). Poskytovatelia ako tretie strany by vás mali informovať o tom, akým spôsobom môžete na ich stránke upraviť svoje nastavenia ochrany osobných údajov.
 • Zákonné práva a povinnosti. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť s cieľom presadzovať naše zásady, prípadne ak nám to povoľuje platný zákon (alebo ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že je to naša povinnosť), napríklad v odpovedi na žiadosť zo strany orgánu činného v trestnom konaní alebo štátneho úradu, v súvislosti s existujúcim alebo navrhovaným súdnym sporom alebo na ochranu nášho majetku, zamestnancov a ďalších práv a záujmov. Vaše osobné údaje tiež môžeme zdieľať na základe predvolania na súd alebo inej zákonnej žiadosti, prípadne ak je to potrebné na oslobodenie od určitých daní pri spracúvaní platieb v súlade so zákonom alebo zákonným postupom.
 • Firemné transakcie. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v súvislosti s podnikovou transakciou, ako je odpredaj, fúzia, konsolidácia, prevod alebo predaj aktív, alebo v nepravdepodobnom prípade bankrotu. V prípade akejkoľvek akvizície budeme kupujúceho informovať o tom, že musí vaše osobné údaje používať len na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Vaše práva a možnosti

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte určité práva a možnosti opísané nižšie:

 • Ak máte u nás účet, preferencie komunikácie môžete zmeniť buď (1) prihlásením sa a aktualizáciou informácií vo svojom účte (nie je k dispozícii pre všetky spoločnosti v rámci skupiny Expedia Group), alebo (2) skontaktovaním sa s nami tu.
 • Podľa pokynov v našom vyhlásení o súboroch „cookie“  môžete kontrolovať používanie určitých súborov „cookie“.
 • Presnosť svojich údajov môžete kedykoľvek aktualizovať prihlásením sa do účtu alebo skontaktovaním sa s nami.
 • Ak už viac nechcete dostávať marketingové e-maily ani e-maily so zľavovými akciami, ich odber môžete zrušiť kliknutím na prepojenie „zrušiť odber“ v e-maile. Môžete sa tiež prihlásiť do účtu a zmeniť nastavenia komunikácie (nie je k dispozícii pre všetky spoločnosti v rámci skupiny Expedia Group) alebo sa s nami môžete skontaktovať tu. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zrušiť odber alebo sa odhlásiť z dostávania marketingových e-mailov, stále vám môžeme odosielať dôležité správy týkajúce sa transakcií a účtu, odber ktorých zrušiť nemôžete.
 • V prípade našich mobilných aplikácií môžete zobrazovať a spravovať oznámenia a preferencie v ponukách nastavení aplikácie a operačného systému.
 • Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať skontaktovaním sa s nami. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracúvania uskutočneného pred odvolaním súhlasu ani neovplyvní spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonnými dôvodmi na spracúvanie nesúvisiace s vyjadrením súhlasu.

Určité krajiny a regióny udeľujú svojim občanom dodatočné práva týkajúce sa osobných údajov. Tieto dodatočné práva sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu a môžu zahŕňať možnosť:

 • Požiadať o kópiu vašich osobných údajov
 • Požiadať o informácie o účele spracovania údajov
 • Odstrániť vaše osobné údaje
 • Namietať voči používaniu alebo zverejneniu vašich osobných údajov
 • Obmedziť spracovanie vašich osobných údajov
 • Odhlásiť sa z predaja vašich osobných údajov
 • Presunúť vaše osobné údaje
 • Požiadať o informácie o princípoch nášho automatizovaného prijímania rozhodnutí, ktoré sa využíva pri prevencii podvodných postupov a z ktorého vychádzajú naše rozhodnutia

Ďalšie informácie o tom, aké práva dotknutej osoby môžete mať k dispozícii, získate kliknutím sem.

Okrem vyššie uvedených práv máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu údajov týkajúcu sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov. Odporúčame vám však, aby ste sa najskôr skontaktovali s nami a umožnili nám čo najlepšie vyriešiť vašu obavu. Žiadosť nám môžete odoslať využitím informácií uvedených v časti Kontakt. Na všetky žiadosti prijaté od osôb, ktoré si chcú uplatniť práva týkajúce sa ochrany osobných údajov, odpovedáme v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Medzinárodný prenos údajov

Spracúvané osobné údaje sa môžu prenášať do iných krajín, ako je krajina vášho bydliska. V týchto krajinách môžu platiť zákony o ochrane údajov, ktoré sa líšia od zákonov platných vo vašej krajine.

Servery našej platformy sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických a spoločnosti v rámci skupiny Expedia Group a poskytovatelia služieb ako tretie strany podnikajú v rôznych krajinách po celom svete. Zhromaždené osobné údaje preto môžeme spracúvať v ľubovoľnej z týchto krajín.

Vykonali sme potrebné kroky a prijali príslušné bezpečnostné opatrenia, ktoré nám pomáhajú zaručiť ochranu vašich osobných údajov v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Napríklad na všetky prenosy údajov medzi našou skupinou spoločností sa vzťahuje dohoda uzavretá medzi týmito spoločnosťami, ktorá obsahuje prísne podmienky prenosu údajov (vrátane štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie na prenos údajov v rámci EHP) a od všetkých spoločností zo skupiny vyžaduje, aby chránili spracúvané osobné údaje v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov. Okrem toho majú určité americké partnerské spoločnosti organizácie Expedia Group certifikát v súlade so štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA, ako je vysvetlené nižšie v časti Štít na ochranu osobných údajov.

Vyžadujeme tiež, aby poskytovatelia služieb ako tretie strany, ktorým sa údaje prenášajú, prijali primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov. Konkrétne prijaté opatrenia budú závisieť od poskytovateľov služieb a našich dohôd s nimi vrátane štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, certifikácie poskytovateľa služieb v súlade s certifikáciou na základe štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA alebo Švajčiarskom a USA alebo dodržiavania záväzných firemných pravidiel poskytovateľa služieb definovaných Európskou komisiou.

Štít na ochranu osobných údajov

Určité americké partnerské spoločnosti organizácie Expedia Group majú certifikát vychádzajúci z rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA a potvrdzujú, že dodržiavame princípy oznamovania, výberu možností, zodpovednosti za prebiehajúce prenosy, zabezpečenia, integrity údajov, obmedzenia účelu, prístupu, podpory, presadzovania a záväzkov súvisiacich s osobnými údajmi z EÚ, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, ktoré vyplývajú zo štítu na ochranu osobných údajov. Tieto americké partnerské spoločnosti organizácie Expedia Group budú naďalej dodržiavať právny rámec štítu na ochranu osobných údajov a princípy, hoci Súdny dvor Európskej únie v júli 2020 rozhodol, že právny rámec štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA viac nepredstavuje adekvátny mechanizmus prenosu osobných údajov z EÚ do USA. Okrem toho dodržiava spoločnosť Expedia Group v príslušných prípadoch štandardné zmluvné doložky uzatvorené medzi jej spoločnosťami, ktoré sa vzťahujú na prenos osobných údajov z EÚ do USA. Naše certifikácie nájdete tu. Ďalšie informácie o princípoch štítu na ochranu osobných údajov nájdete na stránke www.privacyshield.gov. Ďalšie informácie o tom, ako dodržiavame právny rámec štítu na ochranu osobných údajov, nájdete zverejnené tu.

Zabezpečenie

Chceme, aby ste našu platformu a všetky súvisiace nástroje a služby používali s dôverou, a preto sme sa zaviazali vykonať potrebné kroky na ochranu zhromažďovaných údajov. Napriek tomu, že žiadna spoločnosť nemôže zaručiť absolútne zabezpečenie, prijali sme primerané fyzické, technické a organizačné opatrenia na ochranu zhromažďovaných a spracúvaných osobných údajov.

Uchovávanie záznamov

Osobné údaje budeme uchovávať v súlade so všetkými platnými zákonmi tak dlho, ako to môže byť relevantné na účely definované v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšiu lehotu uchovávania. Ak vaše údaje budeme chcieť použiť na analytické účely alebo na analýzu trendov za dlhšie obdobia, údaje anonymizujeme, aby na ich základe nebolo možné identifikovať používateľov, alebo použijeme len súhrnné údaje, prípadne použijeme inú metódu anonymizácie.

Kritériá, na základe ktorých určujeme lehoty uchovávania:

 • Trvanie vzťahu s vami vrátane akýchkoľvek otvorených účtov v spoločnostiach v rámci skupiny Expedia Group alebo nedávnych rezervácií či iných transakcií uskutočnených na našej platforme
 • Existencia zákonnej povinnosti súvisiacej s osobnými údajmi, napríklad zákony požadujúce uchovávanie záznamov o vašich transakciách s nami
 • Existencia akýchkoľvek súčasných a relevantných zákonných povinností ovplyvňujúcich dĺžku uchovávania vašich osobných údajov vrátane zmluvných záväzkov, pozastavených súdnych sporov, obmedzení a regulačných vyšetrovaní

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa toho, ako používame vaše osobné údaje, obráťte sa na nás tu prostredníctvom nášho portálu zameraného na služby zákazníkom v časti Ochrana osobných údajov, prípadne napíšte e-mail nášmu tímu pracovníkov oddelenia služieb zákazníkom na adresu privacyEUR @chat.hotels.com. Zoznam spoločností Expedia Group získate kliknutím sem.

Ďalšie informácie o správcovi údajov alebo zástupcovi EÚ pre spracúvané osobné údaje kliknite sem.

Aktualizácie vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme aktualizovať na základe zmien zákona alebo technických či obchodných zmien. Informácie o poslednej aktualizácii tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov získate pozretím si dátumu poslednej aktualizácie uvedeného na začiatku tohto vyhlásenia.