Preskočiť na hlavný obsah.
Máte otázku alebo obavu súvisiacu s vašimi osobnými údajmi alebo chcete uplatniť svoje právo?
Ďalšie informácie nájdete na našom portáli zameranom na služby zákazníkom.
Môžete odoslať žiadosť o získanie prístupu k svojim údajom alebo o ich aktualizáciu, zatvorenie vášho účtu alebo odstránenie údajov na našom portáli. Zaručíme, aby sa s vami priamo skontaktoval náš tím oddelenia pre ochranu osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 27. 7. 2018
Úvod
Spoločnosť Hotels.com rešpektuje vaše právo na ochranu osobných údajov a berie ho vážne. Spoločnosť Hotels.com sa zaväzuje chrániť a zabezpečovať všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako zhromažďujeme, používame a poskytujeme vaše osobné údaje, ako môžete spravovať informácie, ktoré nám poskytnete, ako môžete uplatniť svoje práva týkajúce sa ochrany osobných údajov a ako chránime vaše informácie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú používania všetkých osobných údajov, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich online služieb vrátane rozhraní API našej webovej lokality, aplikácie a online rezervácií (t. j. nástrojov na online rezervácie používané našimi partnermi) (ďalej uvádzané ako „online služby“) alebo ktoré nám poskytnete akýmkoľvek iným spôsobom (súhrnne označované ako „služby“).
Čomu sa venuje spoločnosť Hotels.com?
Spoločnosť Hotels.com poskytuje služby z oblasti cestovného ruchu a prostredníctvom našich služieb vám umožňuje rezervovať si hotelovú izbu a niektorý z ponuky cestovných balíkov. Svoje služby tiež poskytujeme prostredníctvom webových lokalít našich cestovných partnerov. Náš tím oddelenia služieb zákazníkom ponúka zákazníkom služby v oblasti riešenia všetkých problémov spojených s rezerváciami.
Základné informácie o tom, ako používame vaše informácie, ktoré by ste mali poznať:
 • Vaše informácie (a informácie o vašich spolucestujúcich) používame na účely realizácie cestovných rezervácií.
 • Ide napríklad o poskytovanie informácií o vašej rezervácii našim dodávateľom alebo vlastníkom ubytovacieho zariadenia na účely vybavenia vašej rezervácie.
 • Využívame tiež služby ďalších dodávateľov ako tretích strán, ktoré poskytujú služby alebo úkony v našom mene.
 • Keď sa rozhodnete dostávať marketingové správy, budeme vás informovať o všetkých špeciálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Doručovanie reklamných správ môžete kedykoľvek zrušiť.
 • Ak chcete aktualizovať svoje informácie alebo k nim chcete získať prístup, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom nášho portálu zameraného na služby zákazníkom, prípadne môžete využiť naše kontaktné údaje uvedené v časti Kontakt.
 • Využívame informácie, ako sú napríklad súbory „cookie“, na zlepšovanie funkcií našich online služieb. Tieto súbory nám poskytujú analytické informácie, ktoré nám vo všeobecnosti pomôžu zlepšiť naše služby. Súbory „cookie“ tiež používame na zhromažďovanie informácií o cestovných destináciách, ktoré vás zaujímajú, a následne vám môžeme zobrazovať reklamy a ponuky, ktoré sú pre vás relevantnejšie.
 • Z času na čas a zvyčajne po tom, čo sa s nami skontaktujete, vás požiadame o spätnú väzbu, vďaka ktorej zaručujeme poskytovanie najlepších možných služieb.
 • Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Hotels.com, L.P. USA. V prípade, že naše služby používate mimo územia Spojených štátov amerických, upozorňujeme vás, že vaše informácie môžu byť prenášané, ukladané a spracúvané mimo územia vašej krajiny alebo regiónu vrátane Spojených štátov amerických, kde sa nachádzajú naše servery a kde prevádzkujeme svoju centrálnu databázu. Uisťujeme vás, že prijímame primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a pre vašu bezpečnosť.
Odporúčame vám, aby ste si prečítali celé tieto zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli dôkladne informovaní. Ak chcete získať prístup len ku konkrétnej časti týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete v ponuke kliknúť na príslušné rýchle prepojenie.
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy o tom, ako používame vaše osobné údaje, obráťte sa na nás prostredníctvom nášho portálu zameraného na služby zákazníkom. Prepojenie na tento portál nájdete v časti Kontakt na konci týchto zásad.
Externé prepojenia
Ak vás akákoľvek z našich online služieb presmeruje na iné webové lokality alebo aplikácie, tieto novootvorené prepojenia sa neriadia týmito zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto, aby ste si preštudovali zásady ochrany osobných údajov príslušnej externej online lokality a oboznámili sa tak s príslušnými postupmi zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov.
Aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo?
Aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo?
Informácie, ktoré poskytnete priamo nám
Môžeme vás požiadať o poskytnutie osobných údajov priamo nám. Požiadať vás môžeme napríklad o poskytnutie kontaktných údajov, ako je celé meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a v prípade potreby dátum narodenia, a to na tieto účely:
 • Realizácia cestovnej rezervácie
 • Vytvorenie alebo registrácia účtu v našej spoločnosti
 • Poskytovanie požadovaných služieb a informácií, napríklad detailov o rezervácii
 • Kontaktovanie sa s vami na telefónnom čísle v prípade núdze
 • Aktualizácia pravidelného letáka alebo informácií o vernostnom programe
 • Odber našich marketingových správ
 • Odosielanie otázok našim pracovníkom
Zároveň budete musieť poskytnúť svoje fakturačné údaje (napríklad číslo kreditnej karty, meno vlastníka karty a dátum ukončenia platnosti) na účely uskutočňovania platieb.
Môžeme tiež od vás požadovať poskytnutie informácií o akýchkoľvek ďalších hosťoch vo vašej rezervácii, o vašich marketingových požiadavkách a o poskytnutie doplnkových informácií, ak ste zapojení do prieskumu alebo súťaže. Pri vytváraní účtu poskytnete svoje prihlasovacie meno/ID člena a heslo.
Vaše osobné údaje môžu byť tiež prepojené so súbormi „cookie“, ktoré umožňujú správne fungovanie online služieb, ukladanie informácií o vyhľadávaní cestovných informácií v našich online službách a zhromažďovanie informácií o tom, ako používate naše online služby. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách týkajúcich sa súborov „cookie“.
Ak ste zamestnancom určitého podniku, dodávateľa alebo obchodného partnera iného typu, ako je napríklad vlastník ubytovacieho zariadenia, manažér ubytovacieho zariadenia či cestovná kancelária, medzi ďalšie zhromažďované informácie môžu patriť informácie o zamestnávateľovi, identifikačnom čísle zamestnanca či iné relevantné detaily.
Špeciálne kategórie osobných údajov
Určité typy osobných údajov, napríklad niektoré identifikačné čísla vydané štátnym orgánom, informácie o vierovyznaní, zdravotné záznamy alebo informácie o sexualite, sa považujú za citlivé a na základe platných zákonov sa vyžaduje ich dodatočná ochrana. Obmedzujeme okolnosti, za ktorých môžeme zhromažďovať citlivé osobné údaje. Príklady takýchto informácií:
 • Informácie o zdravotnom stave sa môžu vyžadovať na poskytnutie primeraného ubytovania a bezbariérového prístupu či vybavenia.
 • Identifikačné čísla vydané štátnym orgánom, ako je číslo pasu alebo vodičského preukazu, sa môžu vyžadovať v prípade rezervácie letov, prenájmu vozidiel či iných cestovných rezervácií.
 • Ďalšie informácie, ktoré môžete špecifikovať na základe vlastného uváženia a ktoré môžu naznačovať či pripomínať také informácie, ako sú informácie o vierovyznaní, zdravotnom stave či ďalšie informácie, napríklad stravovacie požiadavky.
Dobrovoľne poskytnuté informácie o vašich spolucestujúcich
Ak prostredníctvom našich online služieb vykonáte rezerváciu pre niekoho iného, požiadame vás o poskytnutie osobných údajov a cestovných požiadaviek tejto osoby. Predtým, ako nám poskytnete osobné údaje a cestovné požiadavky akýchkoľvek ďalších osôb, mali by ste od nich získať súhlas. Informácie o vašich spolucestujúcich budú dostupné len na zobrazenie a úpravy prostredníctvom vášho účtu. Ak chce váš spolucestujúci upraviť alebo odstrániť svoje údaje, môže sa na nás obrátiť priamo využitím informácií uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.
Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky
Keď navštívite naše online služby, môžeme z vášho zariadenia automaticky zhromažďovať určité informácie. V niektorých krajinách vrátane krajín v Európskom hospodárskom priestore sa môžu tieto informácie na základe platných zákonov o ochrane údajov považovať za osobné údaje.
Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky, môžu konkrétne zahŕňať informácie o adrese IP, type zariadenia, jedinečných identifikačných číslach zariadenia, type prehliadača (napríklad Firefox, Safari alebo Internet Explorer), poskytovateľovi internetových služieb, operačnom systéme a operátorovi. V prípade používateľov webovej lokality sa tiež zhromažďujú detaily o všetkých referenčných webových lokalitách, výstupných stránkach alebo širokej geografickej polohe (napríklad poloha na úrovni krajiny alebo mesta).
Môžeme tiež zhromažďovať ďalšie technické informácie, napríklad údaje o interakcii vášho zariadenia s našimi online službami vrátane otvorených stránok a kliknutí na prepojenia, t. j. zobrazené pobyty a ich čas a dátum.
Vďaka zhromažďovaniu týchto informácií môžeme lepšie chápať návštevníkov našich online služieb, to, odkiaľ k nám prišli, a aký obsah v našich online službách ich zaujíma. Tieto informácie používame na interné analytické účely a na zlepšovanie kvality a relevantnosti našich online služieb pre návštevníkov, napríklad na prispôsobenie funkcií používateľom, úpravu vyhľadávania a zobrazovanie reklám, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto automaticky zhromažďované informácie používame aj na prevenciu a detekciu podvodov.
Niektoré z týchto informácií sa môžu zhromažďovať pomocou súborov „cookie“ a podobnej technológie sledovania, ako je vysvetlené v časti Súbory „cookie“ a podobná technológia sledovania.
Informácie, ktoré zhromažďujeme, keď používate aplikácie
Keď používate jednu z aplikácií vo svojom smartfóne, tablete alebo na iných platformách (podľa potreby súhrnne označované ako „aplikácia“ alebo „aplikácie“), zároveň zhromažďujeme:
Informácie o funkciách aplikácií, ktoré otvárate a používate. Vďaka tomu môžeme identifikovať, ktoré súčasti aplikácií zaujímajú našich zákazníkov, a na základe toho môžeme aplikácie skvalitňovať a neustále vylepšovať.
Každá aplikácia nám odosiela jedinečný identifikátor zariadenia (označovaný skratkou „UID“) skladajúci sa z číslic alebo znakov, ktoré sú pre vaše zariadenie jedinečné. Identifikátor použijeme iba pri prvom spustení aplikácie a umožní nám spočítať, koľkokrát bola aplikácia stiahnutá po kliknutí na reklamu (reklamný banner alebo iný marketingový nástroj) zobrazenú v konkrétnej reklamnej sieti. Po poskytnutí e-mailovej adresy ju priradíme k vášmu aktuálnemu UID/ID súboru „cookie“ na účely zaručenia bezproblémového fungovania vo vašich zariadeniach.
Keď použijete funkciu vyhľadávania hotelov v blízkosti svojej momentálnej polohy alebo podobné funkcie aplikácie, ktoré navrhujú relevantný obsah vzhľadom na konkrétnu polohu, používame informácie o vašej momentálnej polohe na zobrazenie relevantného obsahu alebo iných lokalizovaných informácií – za predpokladu, že vaše zariadenie využíva systém GPS alebo podobné technológie. Údaje o polohe nezhromažďujeme, ak vyslovene nepoužívate funkciu vychádzajúcu z informácií o polohe. Zhromažďovanie údajov o polohe môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach telefónu.
Ak dôjde k zlyhaniu alebo zamrznutiu, aplikácia nám tiež odošle podrobnú správu s údajmi o chybe. Umožňujú nám zistiť príčinu chyby a následne zlepšiť stabilitu budúcich verzií aplikácie. V týchto správach o chybe aplikácia odošle údaje o type a verzii mobilného zariadenia, jeho identifikátor UID, údaje o dátume a čase, kedy k chybe došlo, a informácie o tom, akú funkciu ste práve používali a v akom stave bola aplikácia, keď sa chyba vyskytla. Tieto informácie nepoužijeme na žiadne iné účely, než na zistenie príčin chyby a jej odstránenie. Tieto informácie môžeme použiť na zistenie príčiny a odstránenie chyby a na pomoc pri dokončení príslušnej rezervácie.
Nad tým, aké údaje nám aplikácia odosiela, budete mať vždy kontrolu. Odosielanie týchto informácií môžete nastaviť buď v ponuke Nastavenia priamo v aplikácii, alebo zmenou nastavení mobilného zariadenia. Ďalšou možnosťou je úplné odinštalovanie aplikácie zo zariadenia. Potom budete môcť získať prístup k našim službám prostredníctvom našej webovej lokality.
Informácie, ktoré získavame od tretích strán
Pravidelne o vás môžeme v súlade so zákonom získavať osobné údaje od partnerských právnických osôb, obchodných partnerov a ďalších nezávislých tretích strán. Tieto informácie sa potom pridajú k informáciám o vašom účte. Ide napríklad o aktualizované kontaktné údaje, ako napríklad e-mail, históriu nákupov a demografické informácie.
Informácie, ktoré zhromažďujeme, keď s nami komunikujete nasledujúcimi spôsobmi
Sociálne siete: ak použijete niektorú z našich funkcií sociálnych sietí v našich online službách alebo inak prostredníctvom prevádzkovateľa sociálnej siete, môžeme od prevádzkovateľa príslušnej siete v súlade s jeho zásadami ochrany osobných údajov získať vaše informácie. Na našej webovej lokalite ponúkame napríklad možnosť registrácie prostredníctvom funkcie Prepojiť s Facebookom. Vďaka nej sa môžete na našej webovej lokalite zaregistrovať pomocou údajov uložených v účte v sieti Facebook a nemusíte tieto údaje zadávať ručne.
Ak využívate funkciu prepojenia so sociálnymi sieťami a vo svojom účte na sociálnej sieti ste sprístupnili určité údaje, napríklad meno, profilový obrázok, pohlavie, dátum narodenia, e-mailová adresa, mesto alebo okres či akékoľvek iné údaje, môžeme k nim mať prístup. Na základe vašich nastavení ochrany osobných údajov získavame prístup k informáciám o vašej polohe, ktoré poskytnete prevádzkovateľovi sociálnej siete (ďalej uvádzané ako „údaje o polohe“), a to všetko s cieľom poskytovať vám relevantný obsah. Neukladáme ani nepoužívame žiadne údaje o priateľoch, s ktorými ste prepojení na lokalite príslušnej sociálnej siete.
Od prevádzkovateľov sociálnych sietí môžeme ďalej získať informácie o tom, ako používate aplikáciu, ktorú prevádzkujeme na ich webovej lokalite. Preto vás povzbudzujeme, aby si prečítali zásady ochrany osobných údajov všetkých prevádzkovateľov sociálnych sietí, ktoré používate.
Monitorovanie a nahrávanie hovorov: hovory s pracovníkmi našich tímov oddelení služieb zákazníkom sa môžu nahrávať alebo monitorovať na účely kontroly kvality, analýzy, ochrany našej spoločnosti v prípade súdneho sporu a zaškolenia personálu. Nahrávky hovorov sa budú archivovať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Všetky osobné údaje získané počas hovoru sa budú používať v súlade s ustanoveniami týchto zásad ochrany osobných údajov.
Ďalšie online komunikácie: všetky vaše interakcie s našimi pracovníkmi prostredníctvom našich online služieb, ako je napríklad chat, sa budú nahrávať a monitorovať na účely kontroly kvality, ochrany našej spoločnosti v prípade súdneho sporu a zaškolenia personálu. Tieto informácie sa budú spracúvať a archivovať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
Súbory „cookie“ a podobná technológia sledovania
Súbory „cookie“ a podobnú technológiu sledovania (súhrnne označované ako súbory „cookie“) používame na zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov vrátane poskytovania reklám na základe záujmov používateľov. Ďalšie informácie o typoch súborov „cookie“, ktoré používa naša spoločnosť a naši dodávatelia, o tom, prečo ich používame, a ako môžete kontrolovať súbory „cookie“, nájdete v našich zásadách týkajúcich sa súborov „cookie“. Informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme kombinovať s informáciami súvisiacimi s vašimi transakciami a informáciami, ktoré o vás získame od tretích strán poskytujúcich služby v našom mene. Informácie získané prostredníctvom súborov „cookie“ a podobných technológií nám umožňujú sledovať jednotlivé zariadenia a údaje používateľov o ich kliknutiach súvisiace so súbormi „cookie“.
Vo všeobecnosti použijeme vaše zhromaždené osobné údaje len na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo na účely, ktoré vám objasníme v čase zhromažďovania osobných údajov.
Komu poskytujeme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť nasledujúcim kategóriám príjemcov:
Spoločnosti z našej skupiny budú občas poskytovať vaše osobné údaje našim partnerským spoločnostiam zo skupiny Expedia Group uvedeným v zozname na adrese expediagroup.com. Po vyjadrení vášho súhlasu, ktorý vyžaduje zákon, vás budeme vďaka tomu môcť informovať o produktoch a službách z oblasti cestovného ruchu a ďalších oblastí, ktoré pre vás môžu byť podľa nášho názoru zaujímavé. Ak tiež budete mať otázku o rezervácii dovolenkového prenájmu prostredníctvom inej spoločnosti zo skupiny Expedia Group, napríklad HomeAway, príležitostne môžeme prevádzkovateľovi dovolenkového prenájmu poskytnúť informácie o počte vašich predchádzajúcich pobytov a akomkoľvek statuse, ktorý máte v spoločnosti zo skupiny Expedia Group (no žiadne ďalšie detaily), aby sme mu pred schválením vášho pobytu poskytli dodatočné uistenie. Kedykoľvek budú mať naša materská spoločnosť a partnerské spoločnosti prístup k vašim údajom, budú sa riadiť aspoň rovnako prísnymi pravidlami, ako stanovujú tieto zásady ochrany osobných údajov. Budú tiež konať v súlade s platnými zákonmi týkajúcimi sa zasielania reklamných správ a minimálne v každom komerčnom e-maile, ktorý vám odošlú, vám poskytnú príležitosť odhlásiť sa z budúceho odberu takýchto e-mailových správ.
Tretie strany ako poskytovatelia služieb, ktorí nám poskytujú služby spracovania údajov (napríklad na podporu poskytovania našich online služieb, zabezpečovanie ich funkčnosti alebo poskytovanie pomoci pri ich zabezpečovaní) alebo ktorí iným spôsobom spracúvajú osobné údaje na také účely, ako napríklad spracovanie kreditných kariet, obchodné analýzy, služby zákazníkom, marketing, distribúcia prieskumov alebo organizovanie lotériových programov, zaručovanie doručovania online reklám prispôsobených vašim záujmom a prevencia podvodov. V prípadoch, keď budú mať poskytovatelia služieb ako tretie strany prístup k údajom, budú zhromažďovať len informácie potrebné na plnenie svojich úloh. Nemajú povolenie poskytovať ani používať tieto informácie na žiadny iný účel.
Obchodní partneri, s ktorými môžeme spoločne ponúkať produkty alebo služby, prípadne ktorých produkty alebo služby môžeme ponúkať prostredníctvom našich online služieb. V prípade, že sa niektorý vyžiadaný produkt či služba ponúka v spolupráci s obchodným partnerom ako treťou stranou, bude pri nej vždy uvedený názov príslušného partnera, a to buď samostatne, alebo spoločne s naším obchodným názvom. Ak sa rozhodnete niektorú z týchto voliteľných služieb využiť, občas príslušným partnerom poskytneme vaše informácie vrátane vašich osobných údajov. Príkladom obchodného partnera je vernostný program tretej strany, v ktorom získavate body za rezervácie.
Poskytovatelia služieb cestovného ruchu, napríklad hotel, letecká spoločnosť, autopožičovňa, poisťovňa, vlastníci ubytovacích zariadení a v prípade dostupnosti poskytovatelia aktivít, železničné spoločnosti či plavebné spoločnosti, ktoré realizujú vaše cestovné rezervácie. Vždy vás budeme riadne informovať o tom, že určitú službu zabezpečujeme s pomocou dodávateľov ako tretích strán. Títo dodávatelia sa s vami tiež môžu podľa potreby skontaktovať a požiadať o ďalšie informácie potrebné na zabezpečenie cestovnej rezervácie. Môžu tiež odpovedať na prípadné hodnotenie, ktoré ste odoslali v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Z času na čas poskytujeme anonymné hodnotenia našim prevádzkovateľom hotelov. V takých prípadoch neposkytujeme mená hodnotiteľov ani kontaktné údaje, ak ste nám na to nedali výslovný súhlas. Nenesieme však zodpovednosť za to, keď hotel zistí vašu identitu na základe obsahu hodnotenia a skontaktuje sa s vami priamo.
Poskytovatelia sociálnych sietí, keď prostredníctvom našich online služieb získate prístup k určitým funkciám sociálnych sietí, poskytnete svoje informácie prevádzkovateľovi príslušnej sociálnej siete (ako je napríklad Facebook). Na poskytované informácie sa budú vzťahovať zásady ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete (vrátane všetkých údajov, ku ktorým môžeme mať prístup prostredníctvom prevádzkovateľa sociálnej siete). Poskytovatelia sociálnych sietí by vás mali informovať o tom, akým spôsobom môžete na ich lokalite upraviť svoje nastavenia ochrany osobných údajov.
Ak svoj účet Hotels.com prepojíte s prevádzkovateľom sociálnej siete, napríklad prostredníctvom funkcie Prepojiť s Facebookom, na platforme prevádzkovateľa príslušnej sociálnej siete môžeme sprístupniť informácie o tom, ako používate naše služby, napríklad naše vernostné programy alebo hodnotenia zverejnené v našich online službách. Tieto informácie môžu byť zverejnené aj na webových lokalitách alebo v službách prevádzkovateľa sociálnej siete. Informácie sprístupnené na platforme prevádzkovateľa sociálnej siete budú priradené k účtu prevádzkovateľa sociálnej siete, s ktorým je prepojený váš účet Hotels.com.
V nastaveniach ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete môžete vybrať, aby sa takéto informácie automaticky nezverejňovali. Žiadnemu prevádzkovateľovi sociálnej siete neposkytneme prístup k číslu ani iným informáciám o vašom účte na lokalite Hotels.com. Ak prepojíte svoj ​​účet na lokalite Hotels.com sa sociálnou sieťou, môžeme tiež zdieľať vaše používateľské meno a profilový obrázok z danej sociálnej siete s ostatnými registrovanými používateľmi lokality Hotels.com. V nastaveniach ochrany osobných údajov na lokalite prevádzkovateľa sociálnej siete môžete vybrať, aby sa takéto informácie neposkytovali.
Akýkoľvek kompetentný orgán presadzovania práva, regulačný úrad, vládna agentúra, súd alebo iná tretia strana, v prípade ktorej považujeme zverejnenie informácií za potrebné (i) na základe platného zákona alebo nariadenia, (ii) na uplatnenie, presadenie alebo obranu našich zákonných práv alebo (iii) na ochranu vašich záujmov alebo záujmov akejkoľvek inej osoby.
Ak budeme presvedčení o tom, že je potrebné preskúmať všetky protiprávne aj potenciálne protiprávne aktivity, predchádzať im alebo podniknúť voči nim relevantné kroky. Ďalej na účely ochrany a obhajoby práv, vlastníctva alebo bezpečnosti našej spoločnosti, tejto webovej lokality, našich zákazníkov či ďalších osôb a v súvislosti s plnením našich zmluvných podmienok a iných zmlúv.
V súvislosti s podnikovými transakciami, ako sú odpredaj, fúzia, konsolidácia alebo predaj aktív, alebo v nepravdepodobnom prípade úpadku. V prípade akejkoľvek akvizície budeme kupca informovať o tom, že musí vaše osobné údaje používať len na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. To isté platí o akejkoľvek inej osobe, ktorej ste dali súhlas na zverejnenie.
Z dôvodu množstva príjemcov a frekvencie výmeny týchto informácií nedokážeme v týchto zásadách ochrany osobných údajov uviesť všetkých špecifických príjemcov. Kategórie príjemcov sú podrobnejšie vysvetlené v odsekoch uvedených vyššie v tejto časti. Ide napríklad o poskytovateľov služieb cestovného ruchu, ako sú hotely, letecké spoločnosti, autopožičovne a poskytovatelia aktivít, vďaka ktorým môžeme realizovať vašu rezerváciu. Ak máte akékoľvek otázky o poskytovaní údajov tretím stranám, obráťte sa na nás využitím informácií uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.
Občas poskytujeme súhrnné alebo anonymné informácie tretím stranám vrátane inzerentov a investorov. Inzerentov môžeme napríklad informovať o počte návštevníkov našej webovej lokality alebo o najobľúbenejších hoteloch a dovolenkových destináciách. Tieto informácie neobsahujú žiadne osobné údaje a slúžia na vytváranie obsahu a služieb, ktoré snáď budú našich používateľov zaujímať.
Ako používame vaše informácie?
Zákonné odôvodnenie spracúvania osobných údajov (len návštevníci z EHP)
Ak ste návštevník z Európskeho hospodárskeho priestoru, zákonné odôvodnenie zhromažďovania a používania osobných údajov opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov bude závisieť od konkrétnych osobných údajov a špecifického kontextu, v akom sa zhromažďujú.
Bežne budeme vaše osobné údaje zhromažďovať len v prípadoch, (i) keď sú osobné údaje potrebné na skontaktovanie sa s vami, (ii) keď je spracovanie týchto údajov v našom legitímnom záujme a neporušuje vaše práva alebo (iii) keď na to máme váš súhlas. V niektorých prípadoch budeme mať právny záväzok zhromažďovať vaše osobné údaje, napríklad keď je potrebné použiť vašu históriu transakcií na plnenie našich finančných a daňových záväzkov vyplývajúcich zo zákona.
Ak vás požiadame o poskytnutie osobných údajov s cieľom splniť zákonnú povinnosť alebo s vami uzatvoriť zmluvu, v príslušný čas vás o tom budeme jasne informovať a uvedieme, či je poskytnutie osobných údajov povinné (prípadne vás budeme informovať aj o možných dôsledkoch neposkytnutia osobných údajov).
Ak vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame na základe nášho legitímneho záujmu (alebo legitímneho záujmu ľubovoľnej tretej strany), týmto záujmom bude štandardne prevádzka našej platformy a komunikovanie s vami v miere potrebnej na poskytovanie služieb, na účely overenia zabezpečenia pri kontaktovaní sa s nami a v prípade nášho legitímneho komerčného záujmu, napríklad pri odpovedaní na vaše otázky, vylepšovaní našej platformy, marketingových činnostiach alebo na účely detekcie či prevencie nezákonných aktivít. Môžeme mať aj iné legitímne záujmy a v prípade potreby vás v príslušný čas budeme jasne informovať o tom, aké legitímne záujmy to sú.
Akým spôsobom určujeme, čo sú naše legitímne obchodné záujmy?
Vypracúvame hodnotenie na zaručenie týchto skutočností:
 • Náš záujem na používaní vašich údajov je legitímny (t. j. existuje jasná obchodná potreba).
 • Príslušná obchodná potreba neporušuje vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov.
Pri takomto určovaní hodnotíme potenciálny vplyv konkrétneho použitia údajov na vás ako zákazníka a mieru tohto vplyvu porovnávame s vlastnými obchodnými potrebami, aby sme zaručili správnu rovnováhu. Zároveň prijímame niekoľko bezpečnostných opatrení na minimalizovanie potenciálnych rizík.
Na základe príkladu z praxe zvažujeme, či je zhromažďovanie informácií o marketingových požiadavkách zákazníkov pri rezervácii pre spoločnosť zaoberajúcu sa online elektronickým obchodovaním legitímny obchodný záujem. Sme presvedčení o tom, že takýto postup nemá negatívny vplyv na vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov, pretože sa v budúcnosti môžete chcieť dozvedieť o našich produktoch a službách. Chceme však hájiť vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov, a preto zaručujeme, že môžete kedykoľvek odhlásiť odber týchto reklamných správ, a to prostredníctvom svojho účtu, v samotnom e-maile alebo prostredníctvom služieb zákazníkom.
Na základe vyššie uvedených zákonných požiadaviek používame zhromažďované informácie na:
 • Uskutočňovanie zadaných transakcií, ako je napríklad rezervácia hotela.
 • Poskytovanie cestovných potvrdení a dôležitých noviniek o blížiacom sa pobyte (prostredníctvom e-mailu, správy SMS alebo správ doručených bez vyžiadania).
 • Overenie vašej identity na účely prevencie podvodov.
 • Spravovanie vášho účtu vrátane spracúvania platieb.
 • Všeobecnú komunikáciu s vami, zvlášť ak dôjde k zmene rezervácie.
 • Poskytovanie služieb zákazníkom súvisiacich s vašou rezerváciou alebo na odpovedanie na akékoľvek vaše otázky.
 • Meranie miery záujmu a zlepšovanie našich produktov, služieb a funkcií webovej lokality.
 • Oznamovanie informácií o špeciálnych ponukách, kupónoch, lotériách a produktoch a službách z oblasti cestovného ruchu, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto informácie môžete dostávať prostredníctvom e-mailu, správy SMS, správ doručených bez vyžiadania, pošty alebo reklám na lokalitách tretích strán vrátane lokalít sociálnych sietí.
 • Ďalšie prispôsobovanie funkcií tejto webovej lokality alebo aplikácie.
 • Odmeňovanie vás v rámci ľubovoľných vernostných programov, do ktorých sa rozhodnete zapojiť (či už ide o náš program, alebo program tretej strany).
 • Získavanie informácií od vás vrátane údajov z poskytnutej spätnej väzby či absolvovaných prieskumov.
 • Vykonávanie štatistickej analýzy používania našej webovej lokality, aplikácií a ponúkaných služieb s cieľom zlepšovať sa v každej oblasti našich aktivít.
 • Ochrana našich práv ako spoločnosti vrátane nášho intelektuálneho vlastníctva.
 • Riešenie sporov, vyberanie poplatkov či riešenie problémov.
 • Presadzovanie našich podmienok používania.
 • Ďalšie aktivity opísané v čase zhromažďovania údajov.
Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o zákonnom odôvodnení, prečo zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, obráťte sa na nás využitím informácií uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.
Ako chránime vaše osobné údaje?
Chceme mať istotu, že budete naše online služby pri plánovaní svojich ciest používať s dôverou, a preto sme sa zaviazali chrániť zhromažďované informácie. Pri používaní žiadnej online služby nemožno zaručiť absolútnu bezpečnosť, no prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme a spracúvame. Napríklad pri prenose citlivých osobných údajov z vášho systému k nám využívame šifrovanie. Neoprávneným osobám bránime v prístupe k vašim údajom pomocou brán firewall a systémov na odhaľovanie prieniku. Okrem toho majú k osobným údajom prístup výhradne oprávnení zamestnanci, a to výlučne len na účely vykonávania povolených obchodných aktivít.
Medzinárodné prenosy údajov
Vaše osobné údaje sa môžu prenášať do iných krajín, ako je krajina vášho bydliska aj mimo EHP, a môžu sa v takýchto krajinách spracúvať. V týchto krajinách môžu platiť zákony o ochrane údajov, ktoré sa líšia od zákonov vo vašej krajine (v niektorých prípadoch nemusia zaručovať rovnakú mieru ochrany).
Servery našich online služieb sa konkrétne nachádzajú v Spojených štátoch amerických a naša skupina spoločností a poskytovatelia služieb ako tretie strany pôsobia po celom svete. To znamená, že zhromaždené osobné údaje môžeme spracúvať v ľubovoľnej z týchto zahraničných krajín.
Na zaručenie ochrany vašich osobných údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov po prenose mimo EHP sme prijali primerané bezpečnostné opatrenia. Na všetky prenosy údajov medzi našou skupinou spoločností sa vzťahuje dohoda uzavretá medzi týmito spoločnosťami, ktorá obsahuje prísne podmienky prenosu údajov schválené Európskou komisiou (známe aj ako štandardné zmluvné doložky) a od všetkých spoločností zo skupiny vyžaduje, aby chránili spracúvané osobné údaje z EHP, a to v súlade so zákonom o ochrane údajov Európskej únie.
Zaručujeme, že všetci naši poskytovatelia služieb ako tretie strany, ktorým sa údaje prenášajú, prijali primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov. Mechanizmus určovania primeranosti môže byť (i) primeraný status krajiny, t. j. ide o krajinu, ktorú Európska komisia považuje za „primeranú“, pretože jej normy týkajúce sa ochrany údajov sú podobné normám platným v Európskej únii, (ii) štandardné zmluvné doložky alebo (iii) štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.
Uchovávanie údajov
Uchovávame vaše osobné údaje zhromaždené na základe pretrvávajúcej legitímnej obchodnej potreby (napríklad na účely poskytovania vyžiadanej služby či plnenia platných zákonných, daňových alebo účtovných požiadaviek).
Ak nemáme pretrvávajúcu legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, odstránime ich alebo ich zmeníme na anonymné. Ak to nie je možné (napríklad preto, že sú vaše osobné údaje uložené v záložných archívoch), bezpečne ich uložíme a ukončíme ich akékoľvek spracúvanie, kým ich nebude možné odstrániť.
Ak vaše údaje budeme chcieť použiť na analytické účely alebo na analýzu trendov za dlhšie obdobia, údaje zmeníme na anonymné alebo súhrnné.
Vaše práva týkajúce sa informácií
Prístup k svojim kontaktným údajom získate v časti Účet v našich online službách, kde ich môžete aj aktualizovať. Svoj účet môžete kedykoľvek deaktivovať obrátením sa na pracovníkov portálu zameraného na služby zákazníkom link alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú nižšie. Po deaktivovaní účtu sa nebudete môcť prihlásiť ani získať prístup k žiadnym svojim osobným údajom. Bude však kedykoľvek možné otvoriť si nový účet. Ak chcete odstrániť svoje údaje, obráťte sa na nás prostredníctvom prepojenia na portál zameraný na služby zákazníkom alebo využitím informácií uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.
Ak sa s nami chcete skontaktovať v súvislosti s ľubovoľnými osobnými údajmi, ktoré sa nezobrazujú vo vašom účte, môžete sa na nás obrátiť využitím informácií uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.
Vaše práva týkajúce sa ochrany údajov
Ak ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru, máte tieto práva týkajúce sa ochrany údajov:
 • Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, ak ich chcete opraviť, aktualizovať alebo požiadať o ich odstránenie, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom portálu zameraného na služby zákazníkom alebo využitím informácií uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.
 • Ak požiadate o prístup k svojim osobným údajom, potvrdíme, či uchovávame vaše údaje, a poskytneme vám ich kópiu s vysvetlením, akým spôsobom a prečo ich spracúvame, ako dlho ich ukladáme a aké práva v súvislosti s nimi máte.
 • Ak požiadate o odstránenie svojich osobných údajov, vymažeme ich. Upozorňujeme, že budeme musieť uchovať všetky údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie našich právnych záväzkov alebo na uplatnenie, presadenie alebo obhájenie právnej požiadavky.
 • Voči spracúvaniu svojich osobných údajov môžete namietať, prípadne nás môžete požiadať o obmedzenie ich spracúvania či ich prenos. Tieto svoje práva môžete uplatniť skontaktovaním sa s nami prostredníctvom portálu zameraného na služby zákazníkom alebo využitím informácií uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek odhlásiť odber marketingových správ, ktoré vám odosielame. Toto právo si môžete uplatniť kliknutím na prepojenie „zrušiť odber“ alebo „odhlásenie“ v doručených marketingových e-mailoch.
 • Podobne platí, že ak sme zhromaždili a spracovali vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracovania uskutočneného pred odvolaním súhlasu ani neovplyvní spracovanie osobných údajov v súlade so zákonnými dôvodmi na spracovanie nesúvisiacimi s vyjadrením súhlasu.
 • Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, a to príslušnému úradu pre ochranu údajov. Ďalšie informácie vám poskytne miestny úrad pre ochranu údajov. Kontaktné údaje úradov pre ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarsku a určitých krajinách mimo územia Európy (vrátane Spojených štátov amerických a Kanady) sú dostupné tu.
Najjednoduchší spôsob, ako nám odoslať žiadosť, je prostredníctvom nášho portálu zameraného na služby zákazníkom, ktorý nájdete v časti Kontakt na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.
Na všetky žiadosti prijaté od osôb, ktoré si chcú uplatniť práva týkajúce sa ochrany údajov, odpovedáme v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.
Zobrazenie prispôsobených reklám
Údaje zhromažďované na tejto webovej lokalite s cieľom poskytovať relevantné reklamy
Zaväzujeme sa poskytovať vám relevantný obsah a informácie. Na tento účel môžeme prostredníctvom súborov „cookie“ a ďalších technológií zhromažďovať informácie o vyhľadávaniach z oblasti cestovného ruchu, napríklad informácie o tom, či ste hľadali lety alebo hotely. Tieto informácie spolu s ďalšími informáciami zhromaždenými o vás používame na poskytovanie relevantnejších reklám na našej webovej lokalite, na internete a v ďalších zariadeniach, ktoré môžete používať. Ak teda napríklad na tejto lokalite hľadáte ubytovacie zariadenie v Londýne, môžete na tejto lokalite alebo inej navštívenej webovej lokalite vidieť reklamu na cestovný balík do Londýna.
Upozorňujeme, že pri poskytovaní reklám na iných webových lokalitách nekombinujeme informácie, ktoré zhromažďujeme o vašich vyhľadávania na tejto webovej lokalite z oblasti cestovného ruchu s osobnými údajmi (napríklad e-mailovou adresou). Vaše osobné údaje tiež neposkytujeme tretím stranám, aby vám mohli zobrazovať reklamy. Môžete sa rozhodnúť nedostávať na iných webových lokalitách prispôsobené online reklamy vychádzajúce z vyhľadávaní z oblasti cestovného ruchu na tejto webovej lokalite. Ďalšie informácie o odhlásení používania svojich údajov na prispôsobovanie reklám získate využitím jedného z nasledujúcich zdrojov:
 • http://www.youronlinechoices.eu/
 • http://youradchoices.ca/choices/
 • http://www.aboutads.info/choices/
 • http://optout.networkadvertising.org/
Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete nedostávať prispôsobené reklamy, stále sa budú zobrazovať online reklamy, no budú všeobecnejšie a pre vás menej relevantné.
Údaje zhromažďované obchodnými partnermi a reklamnými sieťami s cieľom poskytovať relevantné reklamy
Reklamy, ktoré vidíte na tejto webovej lokalite, poskytujeme my alebo naši poskytovatelia služieb. Zároveň však povoľujeme tretím stranám, aby prostredníctvom súborov „cookie“ a ďalších technológií zhromažďovali informácie o vašich online aktivitách. Medzi tretie strany patria (1) obchodní partneri, ktorí zhromažďujú informácie, keď si na našich lokalitách pozriete jednu z ich reklám alebo ju použijete, a (2) reklamné siete, ktoré zhromažďujú informácie o vašich záujmoch, keď si pozriete jednu z ich reklám, ktorú umiestnili na rôzne webové lokality, alebo ju použijete. Informácie zhromažďované tretími stranami slúžia na vytváranie predpovedí vašich charakteristík, záujmov alebo požiadaviek a na zobrazovanie reklám prispôsobených vašim zjavným záujmom na našich lokalitách a na internete. Týmto tretím stranám na našej lokalite nedovoľujeme zhromažďovať vaše osobné údaje (napríklad e-mailovú adresu) ani im neposkytujeme žiadne vaše osobné údaje.
Upozorňujeme, že nemáme prístup k súborom „cookie“ či ďalším technológiám, ktoré tieto tretie strany môžu využívať na zhromažďovanie informácií o vašich záujmoch, ani k postupom spracovania informácií týchto tretích strán, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov, ani ich nekontrolujeme. Niektoré z týchto spoločností sú členmi organizácie Network Advertising Initiative, ktorá ponúka jedno miesto na odhlásenie odberu cielených reklám týchto členských spoločností. Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite sem, semsem.
Údaje zhromažďované spoločnosťami, ktoré riadia výmeny údajov na základe súborov „cookie“ s cieľom poskytovať relevantné reklamy
Rovnako ako iné spoločnosti zameriavajúce sa na online aktivity, aj my sa zapájame do výmeny údajov na základe súborov „cookie“, pri ktorej sa prostredníctvom súborov „cookie“ a ďalších technológií zhromažďujú anonymné informácie o prehliadaní a segmentujú sa podľa rôznych oblastí záujmu (napríklad cestovný ruch). Tieto oblasti záujmu sa odosielajú tretím stranám vrátane inzerentov a reklamných sietí, aby na základe vašich zjavných záujmov mohli prispôsobovať svoje reklamy. Týmto spoločnostiam na našej lokalite neposkytujeme vaše osobné údaje (napríklad e-mailovú adresu) ani im na tejto lokalite nedovoľujeme zhromažďovať žiadne takéto údaje. Kliknutím here získate ďalšie informácie o výmenách údajov na základe súborov „cookie“ vrátane postupov získavania prístupu k informáciám o oblastiach záujmu súvisiacich so súbormi „cookie“ vo vašom počítači a odmietnutia účasti na týchto programoch.
Požiadavka Do Not Track a podobné mechanizmy
Niektoré webové prehliadače môžu na webové lokality, s ktorými prehliadač komunikuje, odoslať požiadavku Do-Not-Track (Nesledovať). Vzhľadom na rozdiely v implementácii tejto funkcie v rôznych webových prehliadačoch však nemožno mať istotu, či mali používatelia v úmysle túto požiadavku odoslať, a dokonca ani či si vôbec boli vedomí jej odoslania. Medzi členmi hlavnej organizácie pre internetové štandardy sa momentálne vedie diskusia, či a ako majú webové lokality reagovať na takúto požiadavku. V súčasnosti na túto požiadavku nereagujeme nijakým spôsobom. Keď bude definovaná a schválená konečná verzia príslušného štandardu, prehodnotíme spôsob, akým tieto požiadavky naša lokalita spracováva.
Zmeny v tomto oznámení a kontakt
Aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov
Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sa uskutočnia v prípade potreby a na základe zmeny zákonných, technických či obchodných požiadaviek. Po aktualizácii našich zásad ochrany osobných údajov prijmeme príslušné opatrenia na to, aby sme vás o tom v závislosti od závažnosti uskutočnených zmien informovali. Ak to budú vyžadovať platné zákony o ochrane údajov, v prípade podstatných zmien v zásadách ochrany osobných údajov získame váš súhlas.
Informácie o poslednej aktualizácii týchto zásad ochrany osobných údajov zobrazíte kliknutím na dátum „Posledná aktualizácia“ uvedený na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.
Ak máte akékoľvek otázky o zmenách týchto zásad ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom portálu zameraného na služby zákazníkom alebo využitím kontaktných údajov uvedených nižšie.
Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy o tom, ako používame vaše osobné údaje, obráťte sa na náš tím oddelenia služieb zákazníkom prostredníctvom nášho portálu zameraného na služby zákazníkom v časti Ochrana osobných údajov tu, prípadne odošlite e-mail na adresu sluzbyzakaznikom@hotels.com alebo zavolajte na číslo 026862 2089.
Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Hotels.com, L.P, USA. Obrátiť sa naňho môžete využitím informácií označených vyššie ako „Správca údajov: Hotels.com.”
V EÚ nás zastupuje spoločnosť: WWTE Travel Ltd, Ireland. Obrátiť sa na ňu môžete prostredníctvom portálu zameraného na služby zákazníkom alebo odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú vyššie s označením „Privacy Team: WWTE“.