Zásady ochrany osobných údajov

Vytlačiť všetky časti

Nasledujúci text obsahuje aktuálne znenie Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Hotels.com, ktoré sa týkajú všetkých informácií poskytnutých alebo zhromaždených prostredníctvom webovej lokality Hotels.com prípadne prostredníctvom mobilnej, tabletovej alebo inej aplikácie od spoločnosti Hotels.com (ďalej súhrnne označovanej ako Aplikácia), ktorá je poskytovaná spoločnosťou Hotels.com, L.P. 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, USA (ďalej označovaná ako Hotels.com, my alebo nás).

Chápeme, že online nakupovanie si z vašej strany vyžaduje veľkú dôveru. Vážime si vašu dôveru a dbáme nato, aby sme zaistili bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Popis postupu ochrany osobných údajov nájdete v tomto dokumente.

Aké informácie od vás získavame

Všeobecné informácie. Zbierame a ukladáme všetky informácie, ktoré zadáte na našej webovej lokalite alebo nám ich poskytnete iným spôsobom, napríklad prostredníctvom niektorej z našich aplikácií. Tieto údaje zahŕňajú informácie, prostredníctvom ktorých vás možno identifikovať (osobné údaje), a to vrátane mena a priezviska, telefónneho čísla, čísla PSČ, e-mailovej adresy a fakturačných údajov (napr. číslo kreditnej karty, meno držiteľa kreditnej karty a dátum ukončenia platnosti). Môžeme vás tiež požiadať o zadanie požiadaviek na hotelovú izbu alebo údajov o vernostných programoch leteckých spoločností (Frequent Flyer) alebo autopožičovní. Môžete sa rozhodnúť, že nám tieto informácie neposkytnete, ale väčšina údajov, ktoré od vás požadujeme, je nevyhnutne potrebná na rezerváciu hotela alebo letenky, registráciu nového člena, objednanie cestovných služieb, vyplnenie profilu hosťa, účasť v prieskume alebo súťaži, položenie otázky alebo na vykonanie inej transakcie na našej webovej lokalite, prípadne v niektorej z našich aplikácií.

Informácie o spolucestujúcich. Ak na tejto webovej lokalite alebo v niektorej z našich aplikácií vykonáte rezerváciu pre niekoho iného, ​​budete požiadaní o osobné údaje a cestovné preferencie tejto osoby. Predtým, než nám jej osobné údaje a cestovné preferencie oznámite, požiadajte danú osobu o súhlas, pretože jej osobné údaje a informácie bude následne možné zobraziť alebo zmeniť iba z vášho účtu.

Informácie z iných zdrojov. Občas o vás môžeme v súlade so zákonom získavať osobné i neosobné údaje od pridružených právnických osôb, obchodných partnerov a ďalších nezávislých externých zdrojov. Tieto informácie sú potom pridané k informáciám o vašom účte. Ide napríklad o aktualizovanú adresu, nákupnú históriu alebo demografické údaje. Automaticky generované informácie. Určité informácie o vašom počítači sú počas návštevy tejto webovej lokality zhromažďované automaticky. Ukladá sa napríklad vaša IP adresa, typ webového prehľadávača (napr. Firefox, Safari alebo Internet Explorer) a webová lokalita, z ktorej ste prešli na našu lokalitu. Môžeme zhromažďovať aj údaje o online akciách, ktoré ste na našej lokalite vykonali, napríklad zobrazené destinácie alebo dokončené rezervácie. Takto automaticky zhromaždené informácie pomáhajú prispôsobiť prostredie našej webovej lokality vašim potrebám, ale aj predchádzať podvodným transakciám. Ďalšie informácie nájdete v časti Súbory cookie a ďalšie technológie

Sociálne siete. Ak sa rozhodnete na našej webovej lokalite alebo v niektorej aplikácii použiť niektorú z funkcií pre sociálne siete, môžeme si od prevádzkovateľa príslušnej siete v súlade s jeho zásadami vyžiadať ďalšie vaše údaje. Naša lokalita napríklad ponúka možnosť registrácie prostredníctvom funkcie Prepojiť s Facebookom. Vďaka nej sa u nás môže používateľ zaregistrovať pomocou dát uložených v účte na Facebooku, a nemusí teda tieto údaje na našej lokalite zadávať ručne. Ak využívate funkciu prepojenia so sociálnymi sieťami a vo svojom profile na sociálnej sieti ste sprístupnil údaje o svojom mene, pohlaviu, dátume narodenia, e-mailovej adrese, bydlisku a svoj ​​profilový obrázok alebo iné údaje, budeme k týmto údajom mať tiež prístup. V súlade s aktuálnym nastavením súkromia vášho profilu a vašich priateľov môžeme získať údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi sociálnej siete oznámili o svojej polohe a polohách vašich priateľov (údaje o polohe). Na základe týchto údajov vám budeme poskytovať relevantnejší obsah. Upozornenie – údaje o polohe môžu byť tiež zdieľané s vašimi priateľmi v rámci danej sociálnej siete, a to v závislosti na vašom nastavení súkromia pre túto sociálnu sieť. Od prevádzkovateľa sociálnej siete môžeme ďalej získať informácie o tom, ako používate aplikáciu Hotels.com, ktorú prevádzkujeme na webovej lokalite danej sociálnej siete.

Ako informácie od vás používame

Dôverné fakturačné údaje (ako napríklad meno majiteľa karty, číslo kreditnej karty a jej dátum ukončenia platnosti) využívame na vykonanie rezervácie hotelov, ktoré ste si vybrali na našej webovej lokalite alebo v našej aplikácii. Ďalšie informácie o vás využijeme všeobecne k nasledujúcim účelom, pokiaľ nám k tomu poskytnete súhlas – dodávka produktov a služieb, ktoré ste si objednali, potvrdenie a aktualizácia vašej hotelovej rezervácie, správa vášho účtu vrátane fakturácie a zasielanie oznámení týkajúcich sa vašej cesty; všeobecná komunikácia s vami; odpovede na vaše otázky a pripomienky; vyhodnotenie záujmu o naše produkty, služby, webovú lokalitu a aplikácie, ako aj ich ďalšie zlepšovanie; informovanie o špeciálnych ponukách a produktoch či službách, ktoré by vás mohli zaujímať; prispôsobenie prostredia webovej lokality a aplikácií vašim potrebám; poskytovanie odmien v rámci vernostných programov, do ktorých ste sa zapojili; zisťovanie vašich názorov, napríklad pomocou dotazníkov; rozhodovanie sporov, výber poplatkov a riešenie problémov; predchádzanie zakázaným a kriminálnym aktivitám; kontrola plnenia našich Zmluvných podmienok; prípadne na ďalšie účely, ktoré budú uvedené v časti, kde sa dané informácie získavajú.

E-mailová komunikácia. Radi by sme vám uľahčili využitie cestovných ponúk, ktoré sú k dispozícii na našej webovej lokalite a v aplikáciách. Ak ste súhlasili so zasielaním marketingových materiálov e-mailom, môžeme vám e-mailom posielať správy s informáciami o hoteloch, ktoré by vás mohli zaujímať. V krajinách, kde to nariaďuje zákon, sa budeme pri zasielaní marketingových oznámení riadiť už existujúcimi a verejne dostupnými zoznamami používateľov, ktorí vyjadrili nesúhlas so zasielaním takýchto oznámení. Príklad – ak hľadáte na našej webovej lokalite hotel v New Yorku, ale nevykonáte objednávku, môžeme vám poslať e-mail s upozornením na špeciálne ponuky hotelov v New Yorku. Veríme, že vám tieto e-mailové správy poskytnú užitočné informácie o špeciálnych ponukách, ktoré sú turistom k dispozícii na našej webovej lokalite a v aplikáciách. V každej takejto e-mailovej správe nájdete možnosť odhlásiť sa z ďalšieho odberu podobných e-mailových oznámení.

Prečítajte si časť Možnosti zhromažďovania a používania osobných údajov uvedenú nižšie.

S kým môžeme informácie od vás zdieľať

Vaše údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi subjektmi:

 • Dodávatelia, napríklad hotely, letecké spoločnosti, autopožičovne a organizátori voľnočasových aktivít, ktorí zaistia turistické služby, ktoré ste si objednali. Vždy vás budeme riadne informovať o tom, že určitú službu zabezpečujeme s pomocou externých dodávateľov. Preto vám odporúčame preštudovať si zásady ochrany osobných údajov všetkých dodávateľov, ktorých služby prostredníctvom našej webovej lokality alebo aplikácií objednávate. Títo dodávatelia vás tiež môžu podľa potreby kontaktovať a požiadať o ďalšie údaje potrebné na zabezpečenie objednanej služby. Môžu tiež odpovedať na prípadné hodnotenie ich služieb, ktoré ste odoslali. Hotelovým partnerom síce oznamujeme obsah anonymných zákazníckych hodnotení, ale neposkytujeme im mená ani kontaktné údaje zákazníkov, ktorí hodnotenie zverejnili, ak nám to výslovne nepovolíte. Nenesieme však zodpovednosť za to, keď hotel dokáže vašu identitu určiť na základe obsahu hodnotenia, a bude vás priamo kontaktovať.
 • Nezávislí poskytovatelia služieb, ktorí pre nás zaisťujú služby ako spracovanie platobných transakcií kreditnými kartami, analýzy obchodných dát, služby zákazníkom, marketing, distribúciu dotazníkov a zákazníckych súťaží alebo predchádzanie podvodným transakciám. Nezávislých poskytovateľov služieb môžeme poveriť, aby pre nás získavali určité informácie, ktoré sú potrebné na prevádzku našej webovej lokality alebo aplikácií, prípadne na zobrazovanie online reklamy zodpovedajúcej vašim záujmom. Títo poskytovatelia majú prístup a môžu zhromažďovať osobné údaje len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na plnenie funkcií, ktorými boli poverení, a nesmú tieto údaje zdieľať ani využívať na žiadne iné účely. Sú tiež povinní postupovať podľa rovnakých zásad ochrany osobných údajov, ktorými sa riadime aj my. Upozornenie – nezávislí poskytovatelia služieb môžu pôsobiť v krajinách, ktoré nepožadujú rovnako dôslednú úroveň ochrany osobných údajov ako krajina vášho bydliska. Napriek tomu však budeme usilovať o to, aby všetky osobné údaje, ktoré o vás zhromaždíme, podliehali ochrane podľa najprísnejších štandardov.
 • Obchodní partneri, spoločne s ktorými ponúkame rôzne produkty či služby, alebo ktorých produkty či služby sú ponúkané na našich webových stránkach, prípadne v aplikáciách. V prípade, že je niektorý produkt či služba ponúkaná v spolupráci s externým partnerom, bude u nej vždy uvedený názov príslušného partnera, a to buď samostatne, alebo spoločne s naším obchodným menom. Ak sa rozhodnete niektorú z týchto voliteľných služieb využiť, môžeme príslušnému partnerovi oznámiť určité informácie, ktoré sa vás týkajú, vrátane osobných údajov. Upozornenie – zásady ochrany osobných údajov, ktorými sa títo externí obchodní partneri riadi, nemôžeme nijako ovplyvniť.
 • Odkazujúce webové lokality – ak ste na túto webovú lokality prišli z inej lokality (napríklad po kliknutí na prepojenie na stránke), môžeme o vás poskytnúť odkazujúcej lokalite určité informácie. Odporúčame vám preštudovať si zásady ochrany osobných údajov webovej lokality, z ktorej ste na našu lokalitu prišli.
 • Spoločnosti, ktoré patria do našej skupiny firiem. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s pridruženými spoločnosťami v rámci skupiny Expedia, Inc., ktoré sú uvedené na adrese expediainc.com. Vďaka tomu vás budeme môcť s vaším dovolením informovať o produktoch a službách, ktoré pre vás môžu byť podľa nášho názoru zaujímavé. Kedykoľvek bude mať naša materská spoločnosť a pridružené spoločnosti prístup k vašim osobným údajom, budú sa riadiť aspoň rovnako prísnymi pravidlami, ako stanovujú tieto Zásady ochrany osobných údajov. Budú tiež konať v súlade s platnými zákonnými predpismi týkajúcimi sa zasielania propagačných oznámené a minimálne v každom komerčnom e-maile, ktorý vám pošlú, vám poskytnú príležitosť odhlásiť sa z budúceho odberu takýchto e-mailových oznámení.
 • Prevádzkovatelia sociálnych sietí. Ak na našej webovej lokalite alebo v aplikáciách používate niektoré funkcie Hotels.com pre integráciu so sociálnymi sieťami, zdieľate údaje s prevádzkovateľom danej sociálnej siete (napr. s Facebookom). Zdieľanie údajov sa pri tom riadi zásadami ochrany osobných údajov príslušného prevádzkovateľa (vrátane toho, že nám prevádzkovateľ sociálnej siete môže udeliť prístup k týmto údajom). Je možné, že prevádzkovateľ sociálnej siete umožňuje zmeniť nastavenia ochrany súkromia. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov prevádzkovateľa príslušnej sociálnej siete. Ak sa rozhodnete prepojiť svoj ​​účet na webovej lokalite Hotels.com so sociálnou sieťou (napríklad pomocou funkcie Prepojiť s Facebookom), sprístupníme prevádzkovateľovi danej sociálnej siete určité informácie o tom, ako Hotels.com využívate, napríklad mu poskytneme údaje o počte získaných kreditov vernostného programu Hotels.com™ Rewards a vaše hodnotenia hotelov uverejnené na lokalite Hotels.com. Tieto informácie potom môžu byť zverejnené na webových stránkach alebo službách príslušnej sociálnej siete. Informácie sprístupnené v sociálnej sieti budú označené menom používateľského konta sociálnej siete, s ktorým bol váš účet Hotels.com prepojený. V nastavení súkromia na sociálnej sieti môžete zvoliť, aby sa takéto informácie automaticky nezverejňovali. Žiadnemu prevádzkovateľovi sociálnej siete neposkytneme prístup k číslu ani iným informáciám o vašom účte na lokalite Hotels.com. Ak prepojíte svoj ​​účet na lokalite Hotels.com sa sociálnou sieťou, môžeme tiež zdieľať vaše používateľské meno a profilový obrázok z danej sociálnej siete s ostatnými registrovanými používateľmi lokality Hotels.com. V nastavení súkromia na sociálnej sieti môžete zvoliť, aby sa takéto informácie nezdieľali.

Informácie oznámime aj v nasledujúcich prípadoch:

 • na základe súdneho predvolania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu; pre potreby preukázania alebo vymáhania našich právnych nárokov; pre potreby obhajoby proti vzneseným právnym nárokom, alebo v prípadoch, keď to vyžaduje platný zákon. V takýchto prípadoch si vyhradzujeme právo uplatniť všetky prípustné právne námietky a kroky, prípadne sa ich zriecť.
 • Ak nadobudneme presvedčenie, že je potrebné preskúmať všetky protiprávne aj potenciálne protiprávne aktivity, predchádzať im a podniknúť proti nim relevantné právne kroky; ďalej pre účely ochrany a obhajoby práv, vlastníctva a bezpečnosti našej spoločnosti, tejto webovej lokality a aplikácií, našich zákazníkov i ďalších subjektov; a v súvislosti s plnením našich Zmluvných podmienok aj iných zmlúv.
 • V súvislosti s podnikovými transakciami, ako sú odpredaj, fúzia, konsolidácia alebo predaj aktív, alebo v nepravdepodobnom prípade úpadku.

S výnimkou vyššie uvedených okolností vás vždy budeme informovať, ak budeme chcieť poskytnúť vaše údaje tretej strane, a vy sa budete môcť rozhodnúť, či s poskytnutím údajov vyjadríte súhlas. S externými subjektmi, okrem iného inzerentmi a investormi, môžeme zdieľať aj súhrnné alebo anonymné informácie. Inzerentov môžeme napríklad informovať o počte návštevníkov našej webovej lokality alebo o najobľúbenejších hoteloch a turistických destináciách. Súčasťou týchto informácií nie sú žiadne osobné údaje a slúžia k príprave obsahu a služieb, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé.

Ako môžete zobraziť alebo opraviť informácie o vás

Svoje kontaktné údaje môžete zobraziť a aktualizovať v časti Účet tejto webovej lokality. Ak chcete svoj účet zrušiť, zašlite nám prosím e-mail na nižšie uvedenú adresu. Upozornenie – ak svoj účet zrušíte, nebudete sa môcť na našej webovej lokalite prihlásiť ani zobraziť žiadne osobné údaje. Bude však kedykoľvek možné otvoriť nový účet.

Ak nám poskytnete na tejto webovej lokalite alebo v aplikáciách svoje osobné údaje, beriete na vedomie, že budeme tieto údaje uchovávať. V spracovaní osobných údajov týkajúcich sa účtu môžeme pokračovať za účelom naplnenia našich legitímnych podnikateľských cieľov, splnenia všetkých povinností, ktoré nám ukladá zákon a platné predpisy, a pre potreby dlhodobej evidencie a analýz. Neoprávnenému prístupu k údajom o účtoch bránia dôsledné technické opatrenia.

Ak u nás nemáte účet alebo nás chcete kontaktovať v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa vo vašom účte nezobrazujú, môžete nás požiadať o prístup, odstránenie alebo opravu informácií, ktoré o vás uchovávame, a to odoslaním správy na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. E-mailom na nižšie uvedenú adresu môžete tiež požiadať o vysvetlenie postupov používaných na spracovanie vašich osobných údajov alebo odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktorý ste nám poskytli prijatím týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Možnosti zhromažďovania a používania osobných údajov

 • Ako už bolo spomenuté, môžete sa rozhodnúť, že nám žiadne údaje neposkytnete. V takom prípade však pravdepodobne nebude možné vykonať objednávku hotela ani využiť určité funkcie tejto webovej lokality alebo aplikácií.
 • Podľa pokynov uvedených vyššie môžete pridávať nové údaje alebo zadané informácie opraviť. Okrem toho je tiež možné váš účet zrušiť.
 • Ak sa zaregistrujete ako člen, zobrazí sa vám voľba, či od nás chcete dostávať e-mailové oznámenia o špeciálnych ponukách a e-mailové upozornenia na produkty a služby ponúkané vybranými partnermi. Po registrácii môže každý člen túto voľbu kedykoľvek zmeniť na stránke Predvoľby komunikácie. Bez ohľadu na to, či ste zaregistrovaným členom, nájdete v každom takomto e-maile možnosť odhlásiť sa z ďalšieho odberu podobných e-mailových oznámení. Upozornenie – vyhradzujeme si právo zasielať vám iné oznámenia, okrem iného súvisiace s prevádzkou našich služieb alebo správy administratívneho charakteru, ktoré sa týkajú vášho účtu alebo transakcií. Z odberu takýchto správ sa nemožno odhlásiť.
 • Na našej webovej lokalite alebo v aplikáciách sa môže zobraziť možnosť zadať mobilné telefónne číslo, na ktoré vám budeme posielať potvrdenia hotelových rezervácií.

Súbory cookie a ďalšie technológie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa uložia v počítači alebo v mobilnom zariadení, keď navštívite takmer hocijakú webovú lokalitu. Súbory cookie vás neidentifikujú a nie sú škodlivé ani pre počítač ani pre mobilné zariadenie. Navštívené webové lokality pomocou nich zlepšujú vaše pohodlie, získavajú analytické údaje, na základe ktorých prebieha celkové vylepšovanie našej webovej lokality, a zhromažďujú informácie o turistických destináciách, o ktoré prejavíte záujem, aby sme vám následne mohli zobraziť relevantnejšiu reklamu.

Súbory cookie na našej webovej lokalite môžete použiť napríklad pri prihlasovaní. Vďaka nim nebudete musieť zakaždým zadávať svoje prihlasovacie meno. Vďaka iným súborom cookie môžeme pochopiť, čo vás na našej webovej lokalite zaujímalo a čo nie. Môžeme tak pre vás pri najbližšej návšteve prispôsobiť našu lokalitu a ponúknuť vám tak vhodnejší a užitočnejší obsah. Spolu s niektorými našimi partnermi používame súbory cookie na sledovanie účinnosti reklamy na našej lokalite a charakteru návštev používateľov.

Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré my i naši partneri na tejto webovej lokalite generujeme, nájdete v Zásadách súborov cookie. Ak máte ďalšie otázky v súvislosti s používaním súborov cookie a ďalších technológií na našej webovej lokalite, pošlite nám e-mail prostredníctvom formulára pre odoslanie názoru a služby zákazníkom. Budeme sa snažiť vám v najvyššej možnej miere vyjsť v ústrety.

Používanie mobilných a tabletových aplikácií Hotels.com (mobilné aplikácie)

Keď používate mobilnú aplikáciu Hotels.com, prebieha zber a spracovanie vašich osobných údajov rovnakým spôsobom a na rovnaké účely ako pri návšteve našej webovej lokality.

Okrem toho však využívame aj ďalšie údaje, ktoré sú automaticky zhromažďované počas vašej práce s aplikáciami. Konkrétne:

 • Zhromažďujeme informácie o funkciách mobilnej aplikácie, ktoré používate. Vďaka tomu je možné určiť, ktoré súčasti mobilnej aplikácie budia záujem našich zákazníkov, a na základe toho cielene plánovať jej vylepšovanie. Informácie zhromaždené na tento účel neumožňujú vašu priamu identifikáciu.
 • Každá mobilná aplikácia nám tiež zašle jedinečný identifikátor zariadenia (označovaný skratkou UID), čo je postupnosť číslic a písmen, ktorá je pre vaše mobilné zariadenia jedinečná. Identifikátor použijeme iba pri prvom spustení mobilnej aplikácie a umožní nám spočítať, koľkokrát bola aplikácia stiahnutá po kliknutí na reklamu (reklamný banner alebo iný marketingový nástroj) zobrazenú v konkrétnej reklamnej sieti.
 • Ak využívate v mobilnej aplikácii funkciu pre vyhľadávanie hotelov v blízkosti aktuálnej polohy, potrebujeme údaje o vašej aktuálnej polohe, ktoré získame z mobilného zariadenia prostredníctvom prijímača GPS alebo podobnej technológie. Na ich základe potom môžeme zobraziť hotely v najbližšom okolí. Údaje o polohe nezhromažďujeme, kým sami neaktivujete funkciu vyhľadávania v okolí. Potom môžete zhromažďovanie týchto údajov opäť vypnúť, a to v časti Nastavenia v ponuke vášho telefónu.
 • V prípade, že dôjde k závažnej chybe alebo k zamrznutiu mobilnej aplikácie, budú nám odoslané podrobné údaje o chybe. Umožňujú nám zistiť príčinu chyby a následne zlepšiť stabilitu budúcich verzií mobilnej aplikácie. Súčasťou údajov o chybe je typ a verzia mobilného zariadenia, jeho identifikátor UID, dátum a čas, kedy k chybe došlo a informácie o tom, s akou funkciou ste práve pracovali a v akom stave bola mobilná aplikácia, keď chyba nastala. Tieto informácie nepoužijeme na žiadne iné účely, než na zistenie príčin chyby a jej odstránenie.

Nad tým, aké údaje nám mobilná aplikácie zasiela, budete mať vždy kontrolu. Odosielanie týchto informácií môžete nastaviť, buď v ponuke Nastavenie priamo v mobilnej aplikácii, alebo zmenou nastavenia mobilného zariadenia. Ďalšou možnosťou je úplné odinštalovanie mobilnej aplikácie z mobilného zariadenia. Aj potom budete môcť využívať naše služby prostredníctvom našej webovej lokality.

Ako chránime informácie od vás

Želáme si, aby ste našej webovej lokalite i aplikáciám plne dôverovali a radi ich používali pri plánovaní svojich ciest. Preto ochrane zhromaždených údajov prikladáme zásadný význam. Žiadna webová lokalita ani aplikácia síce nemôžu zaručiť dokonalú bezpečnosť, avšak napriek tomu sme prijali potrebné administratívne, technické i fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane zadaných osobných údajov. K osobným údajom majú napríklad prístup výhradne oprávnení zamestnanci, a to výlučne len pre potreby nutne súvisiace s prevádzkou našich služieb. Pri prenose citlivých osobných údajov z vášho systému k nám navyše využívame šifrovanie. Neoprávneným osobám bránime v prístupe k vašim údajom pomocou zariadení firewall a systémov na odhaľovanie prieniku.

Ochrana osobných údajov detí

Naša webová lokalita i každá mobilná aplikácia sú určené pre dospelú verejnosť a neposkytujú žiadne služby pre deti. Ak obdržíme podložené informácie o tom, že nám určité osobné údaje poskytla osoba mladšia ako 18 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonného zástupcu, okamžite takéto údaje vymažeme.

Prepojenia na iné webové lokality

Ak kdekoľvek na tejto webovej lokalite alebo v ľubovoľnej aplikácii použijete prepojenie, ktorým prejdete na inú lokalitu, nezabudnite, že cieľová lokalita sa neriadi týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame, aby ste si dôkladne preštudovali vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušnej webovej lokality, kde sú vysvetlené jeho postupy pri zbere, spracovaní a zdieľaní osobných údajov.

Prevod osobných informácií mimo krajinu zákazníka

V prípade, že našu webovú lokalitu alebo aplikácie používate mimo územia Spojených štátov amerických, upozorňujeme vás, že vaše osobné údaje môžu byť prenesené, uložené a spracované v Spojených štátoch amerických, kde sa nachádzajú naše servery a kde prevádzkujeme svoju databázu. Zákony na ochranu osobných údajov platné v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách môžu vyžadovať menej prísne požiadavky ako zákony vašej krajiny, napriek tomu vás však ubezpečujeme, že podnikáme všetky kroky potrebné na zabezpečenie vášho súkromia. Používaním našich služieb beriete na vedomie, že vaše osobné údaje môžu byť prenesené do našich zariadení a odovzdané ďalším subjektom, s ktorými informácie zdieľame v súlade s týmito Zásadami.

Zmeny tohto dokumentu

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa v budúcnosti môžu zmeniť. O všetkých podstatných zmenách Zásad ochrany osobných údajov vás budeme informovať e-mailom zaslaným na adresu, ktorú ste nám poskytli, alebo oznámením, ktoré bude viditeľne umiestnené na našej webovej lokalite, prípadne v aplikáciách.

Kontaktné údaje

Ak máte v súvislosti s týmito Zásadami ochrany osobných údajov (alebo svojou plánovanou cestou či vykonanými rezerváciami) nejaké otázky, môžete nám poslať e-mail alebo list na adresu:

E-mail: Starostlivosť o zákazníkov
Hotels.com, L.P.
Attn: Privacy Office
5400 LBJ Freeway
Suite 500
Dallas, Texas 75240
USA

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 28. 11. 2016